Kavels voor woningbouw

Wie wil dat nu niet? Uw eigen droomhuis ontwerpen en bouwen. Helemaal volgens uw smaak en wensen. De gemeente Reimerswaal biedt in de verschillende kernen bouwkavels aan. Op deze stukken grond kunt u zelf binnen de geldende regels een huis bouwen. Een architect en aannemer kunnen u hierbij helpen. U kunt de bouwkavels aankopen of in erfpacht nemen. Hieronder leest u de mogelijkheden voor Steehof III Yerseke, Rozenboom IV Krabbendijke en andere opties.

Uitgifte woningbouwkavels Steehof III in Yerseke

Alle kavels zijn op dit moment in optie genomen. Wanneer er kavels terugkomen, dan zullen we de aangelegde reservelijst op volgorde afgaan en de gegadigden per mail en telefonisch (mits er een telefoonnummer bij ons bekend is) benaderen. U krijgt dan 3 dagen te tijd om te beslissen of u de aangeboden kavel in optie wenst te nemen of dat u uw plaats op de reservelijst wenst te behouden.

Duurzame woningen

Dit laatste deel van de Steehof wordt de eerste gasloze wijk in onze gemeente. In deze wijk streven we samen met de nieuwe bewoners naar een hoge mate van verduurzaming. Daarom zijn we momenteel hard bezig met een aantal zaken om de toekomstige bewoners hierin zo goed mogelijk te kunnen faciliteren. 

Omdat niet meer op het gasnet mag worden aangesloten, zal bij nieuwbouw ingezet moeten worden op duurzame warmte. Een voor de hand liggende optie is volledig elektrisch waarbij gebruik wordt gemaakt van een warmtepomp. Een warmtepomp kent verschillende bronnen zoals de buitenlucht en de ondergrond. Het meest efficiënte systeem is een bodemenergiesysteem (dus ondergrond). Om de beschikbare bodemenergie in de ondergrond zo efficiënt mogelijk te gebruiken en om te voorkomen dat de systemen elkaar onderling gaan beïnvloeden heeft de gemeente voor de wijk een bodemenergieplan opgesteld en is de wijk aangewezen als interferentiegebied. Dat betekent dat alle aan te leggen bodemenergiesystemen aan bepaalde regels en voorwaarden moeten voldoen. Het dient als basis voor iedereen die in de wijk een systeem wil aanleggen dat gebruikmaakt van bodemwarmte.

Daarnaast willen wij toekomstige bewoners op weg kunnen helpen met het bouwen van een energieneutrale en/of duurzame woning. Dit is ook benoemd in de informatiebrochure. 

Verordening interferentiegebieden bodemenergiesystemen gemeente Reimerswaal 2020

Beschikbare bouwkavels Hansweert en Waarde

Straanaam Huisnummer  Kern Aantal m2 Totaal incl. btw Beschikbaarheid
Sloestraat 35 Hansweert 558 € 128.486,75 Gereserveerd
Sloestraat  37 Hansweert 556 € 128.026,23 Gereserveerd
Coolhofflaan 24 Waarde 534 € 117.985,16 Gereserveerd
           

Inschrijven bouwgrond (met DigiD) 

Let op: alleen mogelijk voor één van bovenstaande kavels!

Rozeboom IV Krabbendijke

We zijn bezig met de voorbereiding voor de uitgifte van woningbouwkavels Rozeboom IV in Krabbendijke. Het gebied is ondertussen bouwrijp opgeleverd.
U kunt zich nu nog niet inschrijven voor deze wijk.

Inkomende inschrijfformulieren voor deze plannen nemen wij op dit moment niet in behandeling.

De inschrijvingen voor de kavels die door de gemeente uitgegeven zullen worden gaan naar verwachting vlak na de zomer open gezet worden. De informatiebrochure is binnenkort beschikbaar waarin een concrete planning zal staan.

Zodra er nieuwe bouwkavels worden uitgegeven, laten wij dit weten via onze website, sociale media en in het advertentieblad ‘Reimerswaal Informatie’. Wij zullen een vooraankondiging doen zodra de definitieve uitgiftedata bekend zijn, omdat we iedereen de mogelijkheid willen bieden zich tijdig in te kunnen schrijven. Inschrijven is dus pas mogelijk op het moment dat de kavels worden uitgegeven en gaat via een inschrijfformulier op deze pagina.

Wij verwachten dat er veel belangstelling zal zijn voor de kavels van beide plannen en dat deze middels een loting worden uitgegeven. De lotingsvoorwaarden worden op dit moment uitgewerkt. Voor meer informatie over de verkaveling en grondprijzen verwijzen wij u naar de Grondprijsbrief 2021.

Grondprijsbrief 2021

Op 11 december 2020 is de Grondprijsbrief 2021 vastgesteld. De Grondprijsbrief 2021 geldt als 'prijslijst' voor uit te geven (bouw)grond vanaf 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021 (tenzij er binnen die periode een nieuwe Grondprijsbrief wordt vastgesteld). 

Kunt u de pdf niet lezen? Neem dan contact met ons op via gemeente@reimerswaal of bel 14 0113.

Sloestraat, Tramper II in Hansweert