Werk in uitvoering

Werkzaamheden en wegafsluiting Oostkilstraat in Rilland

Vanaf maandag 26 juli t/m 22 oktober 2021 wordt gestart met riool- en bestratingswerkzaamheden in de Oostkilstraat in Rilland. Het verouderde gemengde riool wordt vervangen voor een gescheiden riool. De stoepen en rijbaan krijgen nieuwe bestrating. Verder blijven de inrichting en verkeerssituatie bijna gelijk aan de huidige situatie.

Op 26 juli wordt gestart met werkzaamheden op de kruising van de Hoofdweg met de Oostkilstraat en Vinkenissestraat. Voor de veiligheid is dit kruispunt voor twee weken afgesloten voor al het gemotoriseerd verkeer. Er zal dan ook verkeershinder zijn en er wordt een omleiding ingesteld.

Planning

De start van de werkzaamheden staat voor eind juli op de planning en duren naar verwachting tot half oktober. Tijdens de bouwvakantie liggen de werkzaamheden stil. De werkzaamheden die voor de bouwvakantie worden uitgevoerd betreffen enkel het kruispunt Oostkilstraat – Hoofdweg. Na de bouwvakantie zal in fases vanaf de Hoofdweg richting de Vliedbergstraat worden gewerkt. Zie de tekeningen met de verkeersmaatregelen onderaan de pagina voor de fasering van de werkzaamheden.

  • Fase 1A: 26 juli – 6 augustus
  • Fase 1B: 30 augustus – 14 september
  • Fase 2: 6 september – 1 oktober
  • Fase 3: 13 september – 1 oktober
  • Fase 4: 20 september – 22 oktober

Tijdelijke afsluiting tijdens werkzaamheden

De werkzaamheden van fase 1A (doorsteek Hoofdweg) worden voor de bouwvakantie uitgevoerd. Het werkgebied zal tijdens de werkzaamheden worden afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Voor het gemotoriseerde verkeer wordt een omleiding ingesteld, zie hiervoor tekening met de verkeersmaatregelen onderaan de pagina.

Tijdens de afsluiting vervalt de bushalte bij het Dorpshuis (lijn 594). U kunt wel naar de bushalte bij de begraafplaats. Voor de exacte locaties verwijzen we u door naar www.connexxion.nl.

Bouwkundige opnames

Voorafgaand aan de werkzaamheden worden in opdracht van de gemeente Reimerswaal bouwkundige opnames gemaakt van de woningen grenzend aan de projectlocatie. Hiervoor ontvangt u een brief van de uitvoerende partij. U bent vrij om hieraan mee te werken.

Meer informatie

Door de werkzaamheden kan er enige verkeershinder en geluidsoverlast zijn. We proberen dit zoveel mogelijk te beperken en hopen op uw begrip hiervoor. 

Voor vragen of opmerkingen met betrekking tot de uitvoering kunt u zich richten tot de heer Van den Adel van Aannemings- en Verhuurbedrijf J. Hoondert & Zn. B.V., telefoonnummer 0113-352510. Voor overige vragen kunt u contact opnemen met de heer Van Stee van de afdeling Gemeentewerken, telefoonnummer 14 0113. 

Kunt u de pdf's niet lezen? Neem dan contact met ons op via gemeente@reimerswaal of bel 14 0113.

Aanleg glasvezelnetwerk Kruiningen

Maandag 3 mei is formeel gestart met de aanleg van een glasvezelnetwerk in Kruiningen door aannemer Volker Wessels Telecom in opdracht van DELTA-Fiber.
Het werkgebied is binnen de gehele bebouwde kom van Kruiningen. In totaal moet er maar liefst bijna 24 kilometer groene buisjes de grond in, waar later de glasvezel doorheen wordt geblazen.

Het werk duurt tot minimaal eind juli. In deze 13 weken wordt gewerkt door 3 à 4 aparte ploegen die elk iedere week gemiddeld ca. 500 meter aanleggen! 

U zult dus veel activiteit in de straten zien. Om de hinder te beperken wordt gespreid over het hele dorp gewerkt. Bedoeling is dat de sleuf die ’s morgens opengaat, aan het eind van de dag weer is dichtgelegd.

Nadat de glasvezel in de straten gereed is, zal worden vervolgd met de aanleg van de huisaansluitingen.

Als u vragen heeft over de uitvoering kunt u terecht bij de uitvoerders van de aannemer R. van Oosterwijk, telefoonnummer 06 - 22826991 of H. Bordeman, telefoonnummer 06 - 82911483. Toezicht namens de gemeente wordt uitgevoerd door G. Goedegebure, bereikbaar op telefoonnummer 06 - 51289695.